<font face="lucidia handwriting">Menu

Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Menu på Linneduken



Lunch på Linneduken - Vecka 15


Serveras kl. 13.30- 14.00, 85 kr inkl. sallad, bröd samt dryck.